Висше образование в чужбина. Магистърска степен придобита в Холандия. Специалност Управление на устойчиви енергийни системи базирани на възобновяема енергия. Дипломен проект на тема: Проект и строителство на енергийно независима еднофамилна къща и сграда.

error: Съдържанието е защитено!