Какво е пасивна къща?

Какво е пасивна къща и струва ли си да се изгражда около София или в страната?

Строителството на пасивна къща се извършва по стандарт за сгради, който е наистина енергийно ефективен, удобен, достъпен и екологичен в същото време.
Пасивната къща не е търговска марка, а конструктивна концепция, която може да се приложи от всеки и това издържа на теста на практиката.

И все пак пасивната къща е нещо повече от сграда с ниско ниво на енергия.

Сградите на пасивните къщи позволяват икономия на енергия за отопление и охлаждане до 90% в сравнение с типичните сгради и над 75% в сравнение със средното ново строителство. По отношение на отоплителното гориво или енергия, сградите тип Пасивна къща използват по-малко от 1,5 квтч на квадратен метър жилищна площ годишно, което е много по-малко от типичните нискоенергийни къщи.

Пасивните къщи също може да се похвалят с високото си ниво на комфорт. Те използват източници на енергия вътре в сградата, като телесната топлина от жителите или слънчевата топлина, влизаща в сградата – което прави отоплението много по-лесно.

Подходящите прозорци с добра изолация и строителна обвивка, състояща се от добре изолирани външни стени, покрив и подова плоча, запазват топлината през зимата в къщата – и я пазят през лятото.

Вентилационна система постоянно осигурява свеж въздух за превъзходно качество на въздуха, без да причинява неприятни течения. Това е напр. гаранция за ниски нива на радон и подобрява здравето. Високоефективният блок за рекуперация на топлина позволява използването на топлината, съдържаща се в отработения въздух, да бъде използвана повторно.

Големите икономии на енергия в сградите от типа Пасивна къща се постигат чрез използване на особено енергийно ефективни компоненти и качествена вентилационна система: Няма абсолютно никакво намаляване на комфорта, вместо това нивото на комфорт е значително повишено.

Пасивната къща притежава пълен комфорт

Стандартът за пасивна къща предлага ново ниво на качество, обединяване на максимално ниво на комфорт както през студените, така и в топлите месеци с разумни строителни разходи – нещо, което многократно се потвърждава от обитателите на Пасивната къща.

Качество

Сградите тип пасивни къщи се хвалят с ефективността си поради високото ниво на изолация и херметичния си дизайн. Друг важен принцип е „дизайн без термични мостове“: изолацията се полага без „слаби места“ около цялата сграда, така че да се елиминират студените ъгли, както и прекомерните топлинни загуби. Този метод е друг основен принцип, осигуряващ високо ниво на качество и комфорт в пасивните къщи, като същевременно предотвратява повредите, дължащи се на натрупването на влага.

Екология и Устойчивост

Може би сте се изненадали, когато не открихте екологични аспекти, споменати в самото начало на тази статия. Сградите на пасивните къщи са екологични по дефиниция: Те използват изключително малко първична енергия, оставяйки достатъчно енергийни ресурси за всички бъдещи поколения, без да причиняват екологични щети. Допълнителната енергия, необходима за изграждането им (въплътената енергия) е по-скоро незначителна в сравнение с енергията, която пестят по-късно. Това изглежда толкова очевидно, че няма нужда от допълнителни илюстрации. По-скоро си струва да се спомене, че стандартът на Пасивната къща осигурява това ниво на устойчивост за всеки, който желае да построи нова конструкция или да реновира по-стара, на достъпна цена, което е съществен принос за опазване на околната среда. Имайте предвид, че всички принципи са публична информация и инструментите за проектиране са достъпни за всички архитекти.

Достъпност

Добра инвестиция ли е строителството на пасивна къща около София или на други места в България? Сградите от типа пасивна къща не само спестяват пари в дългосрочен план, но и са изненадващо достъпни като за начало. Инвестицията в по-висококачествени компоненти на сградите, изисквани от стандарта Passive House, се смекчава чрез премахването на скъпи отоплителни и охлаждащи системи. Допълнителната финансова подкрепа, все по-достъпна в много страни, прави изграждането на Пасивна къща още по-възможно.

Резултати от измерванията

Измерванията, извършени в 114 апартамента със стандарт пасивна къща, които бяха част от проекта CEPHEUS, показаха средни спестявания от около 90%. С други думи, Пасивната къща е „фактор 10 къща“, която използва само една десета от енергията, използвана от средностатистическите къщи. Концепцията за пасивна къща осигурява реални спестяванията  и подобрява производителността.

Гъвкавост

Всеки компетентен архитект може да проектира пасивна къща. Чрез комбиниране на индивидуални мерки всяка нова сграда навсякъде по света може да бъде проектирана така, че да достигне стандарта за пасивна къща. Многостранният стандарт за пасивни къщи все повече се използва и за не жилищни сгради като административни сгради и училища. Обучението по проектиране на сгради за пасивни къщи е достъпно на глобално ниво с много различни професионални обучители.

Реконструкции

Стандартът на пасивната къща може да се постигне и в модернизиране на съществуващи сгради, като се използват компоненти и принципи от пасивната къща като примери и полезни препоръки за икономия на енергия.

Практичен опит от пасивните къщи – трябва да видите една пасивна къща около София, за да повярвате

Международните дни на отворените врати на пасивни къщи се провеждат веднъж годишно. На това събитие стотици жители на пасивни къщи отварят вратите си за всеки, който се интересува от практически опит от живота в пасивна къща. Международните дни на пасивната къща се провеждат от Международната асоциация на пасивните къщи (iPHA) и нейния германски филиал IG Passivhaus.

error: Съдържанието е защитено!