Когер и партньори е квалифицирана строителна фирма специализирана в строителство на модерни масивни къщи и съвременни монолитни стоманобетонни къщи с тухлена зидария или керамични блокове Porotherm на Винербергер около София и в страната.

Проекти на еднофамилни къщи, които са реализирани или са в процес на изпълнение от Когер енд партнерс представляват  строителство на монолитни къщи и масивни вили, съвременни жилищни кооперации и прилежаща инфраструктура.

Строителна фирма Когер и партньори изготвя проект вашата еднофамилна къща и може да го изпълни качествено и в срок в рамките на договорената цена без изненади за клиента и непредвидени разходи, което ни отличава от повечето фирми за строителство на пазара. Всяка еднофамилна сграда може да бъде проектирана като масивна къща или така наречена монолитна и същевременно да бъде изпълнена като еднофамилна къща от сглобяеми елементи.

Концепция за Еднофамилна Къща

Всички хора като сме били малки деца сме правили рисунки на малка къща с градинка и гараж под яркото слънце в горния ляв ъгъл. Мечта на всеки човек, който все още диша и ходи по тази земя под слънцето е да има свой собствен дом или да притежава свое място на планетата, където да си построи своя собствена къща.

Понятието еднофамилна къща произхожда от дом, който се обитава от една фамилия или по точно къща, която да е само на едно семейство.

Концепцията за живот в еднофамилна къща се е утвърдила здраво и има дълбоки корени в народо психологията на българина. Съществуват редица много добри причини, поради които трябва да си направите или закупите собствена къща. Някои от тях са:

– никога повече няма да плащате наем за жилище

– имате уникалната възможност да планиране вашата еднофамилна къща от самото начало до края на строителство

– собствената масивна къща води до спокойствие на живот и създава финансова сигурност в по-напреднала възраст на човека

Всички ние имаме своя индивидуална и много лична представа за това какво е еднофамилна къща, която се корени в нашите представи от детството.  Начинанието да си построим еднофамилна къща може да е началото на един спокоен и здравословен начин на живот и по-достойни старини за човека.

Днес трудно можем да си представим населено място без еднофамилни къщи, било то масивни, монолитни или сглобяеми.

В действителност сградата еднофамилна къща е най-често срещаният тип жилище и форма на собственост в България, което ни отличава много съществено в Европа.

За повече въпроси относно строителство на вашата масивна къща – монолитна или сглобяема къща, може да се свържете с нас. Ние от Когер и партньори с удоволствие ще ви отделим нужното време и ще ви обърнем необходимото внимание.

 

Монолитно строителство

Монолитно строителство на еднофамилни стоманобетонни къщи 

Монолитната технология на строителство на къщи е позната по целия свят. Високоетажни сгради и небостъргачи също са издигнати по тази технология. По-рано активната монолитно строителство на е било главно в сеизмични региони, тъй като монолитната конструкция на сградите и къщите може да издържи на по-големи земетръсни натоварвания (до 9та степен), без да бъде разрушена.

Технология на монолитно строителство на къщи.

Нека да разберем какво представляват монолитните къщи, предимствата и недостатъците на конструкцията и процеса на изграждане. Същността на технологията е в изливането на стоманобетонните части на монолитна къща в процес на издигане. Запълването на празнините и отворите между плочите може да се извърши с всякакъв материал(тухли, блокчета, панели) или материал с ниска якост (дърво, PVC панел с изолация, стъкло), тъй като няма натоварване на тази част от стените на къщата.

По тази технология за строителство на масивни къщи се използват няколко варианта за противоземетръсно осигуряване:

– рамкова конструктивна схема посредством колони и запънати в тях греди.

– надлъжни и напречни стоманобетонни стени – шайби.

– ядрова конструктивна схема.


Армиране на масивни къщи.

Арматурният скелет за монолитните стоманобетонни къщи се произвежда от стоманени пръти с различен диаметър. Всички части на рамките и скелета са заварени или вързани, като последната техника се използва по-рядко в световен мащаб, тъй като отнема повече време и труд.

Кофраж за  конструкцията на еднофамилни стоманобетонни къщи.

За тази дейност се използва готов или кофраж, който се изработва на място. Конструкцията на кофража представлява масивени плоскости укрепени с греди или предварително заготвена сглобяема форма,  подготвена за изливане на бетона, която предотвратява протичането на бетонова смес и позволява да се запази формата армировъчния скелет по време на наливане на бетона в кофражните форми на дадената масивна къща.

В практиката се използват няколко варианта кофраж при строителството на масивни къщи и сгради. Това са вертикален, хоризонтален, пълзящ, кофараж за заоблени части или за елементи с кръгло сечение.

Монолитни стоманобетонни къщи с кофраж на място са по-популярни  за страната. Това са нискоетажни монолитни конструкции на масивни къщи или вили, характерни за градовете и селата в България.

Бетонна смес и наливане на бетона.

В зависимост от размера на монолитната на конструкцията на сградата и обема на бетона, бетоновата смес може да бъде произведена намясто върху терена в бетонобъркачка или в специален бетонов възел за бетонови разтвори и смеси. Във втория случай бетонът се пренася в авто миксер и по-често се налива с помощта на бетон помпа.

Работи след полагането на бетон в кофража на стоманобетонната монолитна къща.

След наливането на бетона в кофраж, той се уплътнява. Тази стъпка е задължителна и необходима премахването на въздушните молекули, наличието на които влошава качеството на сместа. Уплътняването на бетонната смес се извършва с помощта на вибратор. Качеството на уплътняване на бетоновата смес влияе върху гладкостта на повърхността на стените и таваните на стоманобетонните къщи, което пък от своя страна оказва влияе върху дебелината на финото покритие – мазилки, шпакловки и съответно до по-малки разходи за монолитно строителство и по-нисък и оптимизиран бюджет на разходите за изпълнение.

Декофражни работи при монолитното изграждане на сгради и еднофамилни къщи.

След като бетонът придобие необходимата якост, кофражът се сваля и допълнително се отстранява, като се приготвя за монтаж на следващите части или  етапи от конструкцията на всяка масивна къща.

Предимства и недостатъци в монолитното изграждане на стоманобетонни къщи

Монолитните къщи имат и предимства и недостатъци. Нека да ги разграничим. Скоростта на монолитното изграждане на стоманобетонни конструкции е едно от основните им предимства. Монолитните стоманобетонни еднофамилни къщи, чиито проекти са подобни на тухлените къщи, се строят по-бързо от последните. Архитектурната свобода също е силен аргумент за стоманобетонните къщи. Повечето от къщите се строят по определен модел или метод, който се определя от конструктивните особености на стоманобетонната къща. Няма ограничения за височината на монолитните къщи и сгради. В днешно време едни от най високите сгради в света като небостъргачи се строят монолитно със стоманобетонна носеща конструкция. По отношение на разпределението, в такива масивни къщи плановете на етажите могат да бъдат различни, многоетажни, с тавани на различна височина, което не е типично за строителство с блокчета, тухли или за сглобяеми къщи.

Пълното отсъствие на отворени или работни фуги в монолитната стоманобетонна къща осигурява голям брой предимства като:

– повишаване на нивото на звукоизолация при масивни къщи
– подобряване на топлоизолацията
– удължаване на живота на къщата, изпълнена като масивна
– увеличаване на якоста на конструкцията за всяка монолитна къща
– защита от напукване на монолитните стоманобетонни къщи
– понижаване на теглото на конструкцията

Заповядайте при нас и ние ще ви изготвим индивидуална оферта за проектиране и строителство на вашата масивна къща!

error: Съдържанието е защитено!