Когер енд Партнерс е квалифицирана строителна фирма специализирана в строителство на модерни и класически монолитни стоманобетонни къщи с тухлена зидария или керамични блокове Porotherm на Винербергер около София и в страната.

Строителни обекти реализирани и в процес на изпълнение от КОГЕР ЕНД ПАРТНЕРС

 

Монолитно строителство

Монолитно строителство на еднофамилни стоманобетонни къщи 

Монолитната технология на строителство на къщи е позната по целия свят. Високоетажни сгради и небостъргачи също са издигнати по тази технология. По-рано активната монолитно строителство на е било главно в сеизмични региони, тъй като монолитната конструкция на сградите и къщите може да издържи на по-големи земетръсни натоварвания (до 9та степен), без да бъде разрушена.

Технология на монолитно строителство на къщи.

Нека да разберем какво представляват монолитните къщи, предимствата и недостатъците на конструкцията и процеса на изграждане. Същността на технологията е в изливането на стоманобетонните части на монолитна къща в процес на издигане. Запълването на празнините и отворите между плочите може да се извърши с всякакъв материал(тухли, блокчета, панели) или материал с ниска якост (дърво, PVC панел с изолация, стъкло), тъй като няма натоварване на тази част от стените на къщата.

По тази технология за строителство на къщи се използват няколко варианта за противоземетръсно осигуряване:

– рамкова конструктивна схема посредством колони и запънати в тях греди.

– надлъжни и напречни стоманобетонни стени – шайби.

– ядрова конструктивна схема.


Армиране на къщите.

Арматурният скелет за монолитните стоманобетонни къщи се произвежда от стоманени пръти с различен диаметър. Всички части на рамките и скелета са заварени или вързани, като последната техника се използва по-рядко в световен мащаб, тъй като отнема повече време и труд.

Кофраж за  конструкцията на еднофамилните стоманобетонни къщи.

За тази дейност се използва готов или кофраж, който се изработва на място. Конструкцията на кофража представлява масивени плоскости укрепени с греди или предварително заготвена сглобяема форма,  подготвена за изливане на бетона, която предотвратява протичането на бетонова смес и позволява да се запази формата армировъчния скелет по време на наливане на бетона в кофражните форми на къщата.

В практиката се използват няколко варианта кофраж при строителството на къщи и сгради. Това са вертикален, хоризонтален, пълзящ, кофараж за заоблени части или за елементи с кръгло сечение.

Монолитните стоманобетонни къщи с кофраж на място са по-популярни  за страната. Това са нискоетажни монолитни конструкции на къщи или вили, характерни за градовете и селата в България.

Бетонна смес и наливане на бетона.

В зависимост от размера на монолитната на конструкцията на сградата и обема на бетона, бетоновата смес може да бъде произведена намясто върху терена в бетонобъркачка или в специален бетонов възел за бетонови разтвори и смеси. Във втория случай бетонът се пренася в автомиксер и по-често се налива с помощя на бетон помпа.

Работи след полагането на бетон в кофража на стоманобетонната монолитна къща.

След наливането на бетона в кофраж, той се уплътнява. Тази стъпка е задължителна и необходима премахването на въздушните молекули, наличието на които влошава качеството на сместа. Уплътняването на бетонната смес се извършва с помощта на вибратор. Качеството на уплътняване на бетоновата смес влияе върху гладкостта на повърхността на стените и таваните на стоманобетонните къщи, което пък от своя страна оказва влияе върху дебелината на финото покритие – мазилки, шпакловки и съответно до по-малки разходи за монолитно строителство и по-нисък и оптимизиран бюджет на разходите за изпълнение.

Декофражни работи при монолитното изграждане на сгради и еднофамилни къщи.

След като бетонът придобие необходимата якост, кофражът се сваля и допълнително се отстранява, като се приготвя за монтаж на следващите части или  етапи от конструкцията.

Предимства и недостатъци в монолитното изграждане на стоманобетонни къщи

Монолитните къщи имат и предимства и недостатъци. Нека да ги разграничим. Скоростта на монолитното изграждане на стоманобетонни конструкции е едно от основните им предимства. Монолитните стоманобетонни къщи, чиито проекти са подобни на тухлените къщи, се строят по-бързо от последните. Архитектурната свобода също е силен аргумент за стоманобетонните къщи. Повечето от къщите се строят по определен модел или метод, който се определя от конструктивните особености на стоманобетонната къща. Няма ограничения за височината на монолитните къщи и сгради. В днешно време едни от най високите сгради в света като небостъргачи се строят монолитно със стоманобетонна носеща конструкция. По отношение на разпределението, в такива къщи плановете на етажите могат да бъдат различни, многоетажни, с тавани на различна височина, което не е типично за строителство с блокчета, тухли или за сглобяемите къщи.

Пълното отсъствие на отворени или работни фуги в монолитната стоманобетонна къща осигурява голям брой предимства като:

– повишаване на нивото на звукоизолация
– подобряване на топлоизолацията
– удължаване на живота на къщата
– увеличаване на якоста на конструкцията
– защита от напукване на монолитните стоманобетонни къщи
понижаване на теглото на конструкцията

Трябва да обърнете внимание също и на неговите недостатъци.

 

error: Съдържанието е защитено!