Строителство на нискоенергийна къща

Определение за нискоенергийна къща:

Нискоенергийна къща е тази, при която годишния специфичен разход на енергия за отопление е до 50 kWh /m2a.

Консумацията на топлина при нискоенергийните къщи не надвишава 50 kWh / (m2a). Такива къщи осигуряват значително по-висок стандарт на енергийна ефективност от минималния стандарт, изискван от националните разпоредби за характеристики на сградите. Обичайното потребление на нискоенергийна къща е половината от енергията, отколкото консумацията на конвенционална еднофамилна къща.

Принципи на проектиране и строителство на нискоенергийна къща:

1. Тя се отоплява от отоплителна система с по-ниска изходна мощност и използва възобновяеми източници на енергия.

2. Прозорците на всяка нискоенергийна къща за основните жилищни стаи са ориентирани на юг.

3. Къщата има контролирана вентилация и осигурява достатъчна подмяна на въздуха с минимални загуби на топлина.

4. Всяка нискоенергийна къща притежава добри параметри на топлоизолация за всички външни конструкции, периферни стени, прозорци, подове и тавани.

5. Желаната дифузия на топлина U на фасадните стени е от 0,16 до 0,25 W / (m2K).

6. Прозорците за нискоенергийна къща са с двойно или тройно остъкляване и трябва показват отлични топлоизолационни качества.

error: Съдържанието е защитено!