Проектиране на пасивна жилищна сграда

Нека разгледаме какви са изискванията при проектирането на пасивна къща.

Би било може би интересно да разберете, че при проектирането на пасивната сграда къщата трябва да бъде ориентирана между югоизток и югозапад, по възможност на юг. От към южната страна не е добре да бъде засенчвана от съседни сгради. Подходящо е да предвидим широколистни дървета от юг, тъй като през лятото те засенчват южната фасада и по този начин се избягва прегряване. А през зимата дърветата не засенчват сградата. От изток и запад се налага да предприемем мерки за засенчване от ниското и силно лятно слънце. Например трябва да се монтират външни щори, сенници и др. подходящи съоръжения за засенчване.

Съотношението между обвивката(площ) на сградата и обема й трябва да бъде минимално. Така губим най-малко енергия.

При проектирането на пасивната сграда от значение са термомостовете, които е добре да ги избягваме. Термомостовете са части от сградата при които топлопроводимостта е по-голяма. Такива например са връзките между стена и покрив, билото на покрив, ъглите на сградите, връзката със сутерен, при смяна на материала и др. През тях може да се загуби между 30% и 50% от топлината на сградата.

Препоръчително е пасивната къща да бъде проектирана с компоненти, които са сертифицирани, като това са строителни и изолационни системи, вентилационни системи, прозорци, врати и др. Всеки един такъв компонент трябва да притежава знак и сертификат издадени от Института за пасивни къщи „Passivehause Institut“ PHI.

Възможно е проектиране и с несертифицирани компоненти, но трябва всеки компонент да бъде с доказани технически характеристики, които да отговарят на стандарта Пасивна къща.

Следва продължение…

error: Съдържанието е защитено!