Как да си построя къща

Изграждането на еднофамилна къща с архитект или строител е дългосрочен проект, който обикновено обхваща няколко месеца или години. Провежда се в последователни и понякога съпътстващи фази от придобиването на застрояваща се земя – парцела до завършването на къщата, като преминава през проектирането на къщата и деликатните фази на строителните работи по нея.

Тази статия изяснява първата стъпка преди проектиране и строителство на еднофамилна къща.

Придобиване на парцел за къща и финансиране.

Преди да построи къща, собственикът трябва да проведе фаза на проучване, т.нар. предпроектно проучване и  да намери подходяща земя  за застрояване и необходимото финансиране съответно.

За да се построи къща, обикновено трябва да бъдат изпълнени три условия:

1) Притежаването на парцел или правата за неговото ползване и осигуряването на възможността за застрояване. Обикновено възможността за застрояване върху даден парцел трябва да се проверява в общината чрез получаване на виза за проектиране, която дава информация за градоустройствените параметри и показателите на застрояване върху мястото и квартала като цяло.

2) Следва набавяне на необходимите средства – лични спестявания или банков заем за закупуване на парцела за изграждане на къща.
– Задължително преди покупката на земята трябва да се проверят възможните й връзки към различните инфраструктурни мрежи от пътища и комунални услуги – водопровод, канализация, електричество, телекомуникации и др. Към това е необходимо да се подходи с повишено внимание и бдителност, защото скъпите външни връзки могат да обезмислят инвестицията в къща или прекалено да оскъпят нейното строителство.
– Строителството на къщата: закупуване на всички материали и плащания към подизпълнителите, отговарящи за всяка специалност – груб строеж, зидария, покрив, водопровод, електричество, отопление и др.
– Плащането на таксите на различните специалисти, които ще се включат – брокер, архитект, нотариус, геодезист, инженер и др.

3) Получаване на разрешение за строеж, което в зависимост от региона може да бъде предоставено при определени условия спрямо размера и височината на къщата, терена, желаната архитектура или собственикът на парцела да бъде допълнително натоварен с изграждането на част от уличната инфраструктура като път или тротоари, водопровод, канал, електропровод и дори трафопост, което може драстично да оскъпи процеса на строителство, да забави въвеждането в експлоатация на сградата или да обезмисли инвестиционното намерение на собственика на земята.

Парцел за строителство на еднофамилна лъща

Парцелът очевидно трябва да бъде избран разумно, в зависимост от нуждите на собственика, неговия бюджет и цената на земята в избраната територия на страната. Ако е възможно, силно се препоръчва да се подпишат предварителни договори с електроразпределителните дружества и фирмата концесионер на водопроводните и канализационни мрежи преди придобиване на земята от новите собственици или вземането на кредит да се отложи до възможно най-сигурни присъединителни условия за реализация на проекта, за да се предотврати всяка невъзможност за неизпълнение на някои от тези условия, което би попречило на изпълнението на проекта в предварително заложения бюджет.

Освен пзпълнение на задължителните проекти за получаване на разрешение за строеж, архитектът и строителния инженер могат да предложат заедно и в екип услугите си като ръководители на строителния проект. Чрез възлагането им на тези услуги по време на проектирането, както за проектирането, така и за надзора на обекта, целият строителен проект за еднофамилната къща обикновено се улеснява и ускорява, а също така често може да се възползвате от намаляване на общите разходи за строителството на къщата и от оптимизация на бюджета като цяло.

error: Съдържанието е защитено!