Инфраструктура с.Кладница

Пътна инфраструктура, водопроводна, канализационна и електрическа мрежа на екологично селище “Делта Хил”-с.Кладница, етап 1

Обходен път с.Кладница

Реконструкция на обходен път за с. Кладница

Инфраструктура Бояна

Пътна инфраструктура, външно ел. захранване - КТП, кабели Ср. Н и НН в кв. Бояна