Helmo, BELGIUM

HELMO, Belgium - Институт за инженерни науки - Реконструкция и основен ремонт

Chassart, BELGIUM

Chassart, BELGIUM - Дом за възрастни хора - Довършителни работи