Създадохме “Когер енд Партнерс” ООД през 2005 година. Дружеството бе учредено като дъщерна фирма на естонската компания AS Koger&Partnerid, която развива строителна и проектантска дейност в редица европейски държави. Започнахме работа с международен екип от специалисти, като наша цел бе успешно да съчетаем чуждестранният опит и ценности с традиционните специфики на нашия пазар...
Жилищна сграда "Есте"

Жилищен комплекс “Есте”, кв. Изток, гр. София – строителни работи по интериорен дизайн на 16 апартамента и интериорен дизайн, изпълнение и обзавеждане на 18 апартамента.