Green Park Sofia

Създадохме “Когер енд Партнерс” ООД през 2005 година. Дружеството бе учредено като дъщерна фирма на естонската компания AS Koger&Partnerid, която развива строителна и проектантска дейност в редица европейски държави. Започнахме работа с международен екип от специалисти, като наша цел бе успешно да съчетаем чуждестранният опит и ценности с традиционните специфики на нашия пазар. През годините реализирахме разнообразни проекти в България – не само жилищно и офис строителство, но също така инфраструктурни и градоустройствени обекти, както и обекти с повишени изисквания към сигурността. Създадохме сплотен и мотивиран екип, както и връзки с квалифицирани специалисти от различни области. Можем да осигурим комплексна реализация – от скица до ключ – на Вашия проект, като спазваме най-важното условие – да гледаме на него като на собствено дете.

В процес на разработка

  • заглавие

    заглавие

    текст