Създадохме “Когер енд Партнерс” ООД през 2005 година. Дружеството бе учредено като дъщерна фирма на естонската компания AS Koger&Partnerid, която развива строителна и проектантска дейност в редица европейски държави. Започнахме работа с международен екип от специалисти, като наша цел бе успешно да съчетаем чуждестранният опит и ценности с традиционните специфики на нашия пазар...
Инфраструктура с.Кладница

Пътна инфраструктура, водопроводна, канализационна и електрическа мрежа на екологично селище “Делта Хил”-с.Кладница, етап 1