Създадохме “Когер енд Партнерс” ООД през 2005 година. Дружеството бе учредено като дъщерна фирма на естонската компания AS Koger&Partnerid, която развива строителна и проектантска дейност в редица европейски държави. Започнахме работа с международен екип от специалисти, като наша цел бе успешно да съчетаем чуждестранният опит и ценности с традиционните специфики на нашия пазар...
Офис 1 над Френски културен институт

Основен ремонт и луксозни довършителни работи на офис в центъра на София.

Helmo, BELGIUM

HELMO, Belgium - Институт за инженерни науки - Реконструкция и основен ремонт