Създадохме “Когер енд Партнерс” ООД през 2005 година. Дружеството бе учредено като дъщерна фирма на естонската компания AS Koger&Partnerid, която развива строителна и проектантска дейност в редица европейски държави. Започнахме работа с международен екип от специалисти, като наша цел бе успешно да съчетаем чуждестранният опит и ценности с традиционните специфики на нашия пазар...
Жилищна сграда "Черковна"

Жилищна сграда на ул. “Черковна”, гр. София – строителни работи по интериорен дизайн на 12 апартамента и интериорен дизайн, изпълнение и обзавеждане на 3 апартамента.